ESF projekt -Komunikacijski posrednik kao podrška za osobe  s invaliditetom

ESF projekt -Komunikacijski posrednik kao podrška za osobe s invaliditetom

  • Kategorija: Novosti
  • Datum 04-11-2021

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je 21. srpnja 2020.

godine otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom Razvoj usluge osobne

asistencije za osobe s invaliditetom - faza III. Zagrebački sportski savez gluhih aplicirao je na

navedeni natječaj te mu je odobren projekt Komunikacijski posrednik kao podrška za osobe s

invaliditetom.

Projekt je započeo s provedbom 5. srpnja 2021. i sukladno tome već se 4 mjeseci uspješno provodi.

Cilj projekta je povećati socijalnu uključenost osoba oštećena sluha kroz uslugu komunikacijskog

posrednika koji pruža uslugu tumača znakovnog jezika za 15 gluhih i nagluhih osoba. Na taj način

povećat će se kvaliteta njihova života i doprinijeti njihovoj dubljoj integraciji u društvo. Projekt

sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski

potencijali 2014.-2020. Vrijednost projekta je 538.040,00 kn. Intenzitet potpore je 100 % i to na

način da je 85 % sredstava osigurano iz Europskog socijalnog fonda, a preostalih 15 % iz Državnog

proračuna Republike Hrvatske. Trajanje projekta je 20 mjeseci, od 5. srpnja 2021. do 5. ožujka 2021.

godine.

Zagrebački sportski savez gluhih se u svom radu bavi integracijom osoba oštećena sluha u društvo

kroz športske aktivnosti. Bavljenje sportskim aktivnostima pozitivno utječe na kvalitetu čovjekova

života, fizičko, ali i mentalno zdravlje, i preduvjet je za socijalizaciju i integraciju u društvo, što kod

gluhih i nagluhih osoba ima poseban značaj jer na taj način osobe s invaliditetom čuvaju zdravlje,

podižu osjećaj vlastite vrijednosti i samopoštovanja, stječu nova prijateljstva i aktivno se uključuju u

društvo. Osim samog sporta i natjecanja, Zagrebački sportski savez gluhih pruža podršku svojim

članovima u obrazovanju, socijalizaciji i svakodnevnom životu. Sukladno tome, osim usluge

komunikacijskog posrednika koja će gluhim i nagluhim osobama biti na raspolaganju na sportskim

aktivnostima i natjecanjima, komunikacijski posrednik pružat će uslugu tumačenja sa i na znakovni

jezik i u svim drugim životnim situacijama, kako bi se osigurala sveobuhvatna socijalna usluga.

U sklopu projekta zaposlen je koordinator korisnika i aktivnosti, te komunikacijski posrednik za

pružanje usluge tumača znakovnog jezika. Ciljana skupina projekta je 15 gluhih i nagluhih osoba, no

u prva 4 mjeseca premašen je broj planiranih sudionika te je zasad u projekt uključeno 18 osoba.

Pogođenost RH i ostatka svijeta virusom COVID-19 rezultirala je mjerama socijalnog distanciranja, u

skladu s kojima će se odvijati aktivnosti na ovom projektu, odnosno osigurat će se sva potrebna

zaštitna oprema za zaposlenike u svrhu prevencije širenja zaraze. S tim u vezi, nabavljen je prvi dio

COVID-19 opreme (zaštitne rukavice, dezinfekcijska sredstva, zaštitne maske i slično).

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti

ljudski potencijali 2014.-2020.

Podijelite ovo

Komentari