Provedba evaluacije usluge komunikacijskog posrednika kao posljednja aktivnost na projektu Komunikacijski posrednik kao podrška za osobe s invaliditetom

Provedba evaluacije usluge komunikacijskog posrednika kao posljednja aktivnost na projektu Komunikacijski posrednik kao podrška za osobe s invaliditetom

  • Kategorija: Novosti
  • Datum 27-02-2023

Komunikacijski posrednik ima bitnu ulogu u životu gluhih i nagluhih osoba jer im omogućuje komunikaciju s čujućim osobama i na taj način osigurava inkluziju u sve aspekte društvenog života. Stoga je bitno da usluga komunikacijskog posrednika bude kvalitetna i da se neprestano unaprjeđuje i poboljšava. Kako okosnicu projekta čini upravo pružanje usluge komunikacijskih posrednika gluhim i nagluhim osobama u svim životnim situacijama, kroz projekt je prepoznata važnost provedbe evaluacije usluge rada komunikacijskog posrednika koja je trenutno u provedbi. 

Evaluacija rada usluge komunikacijskog posrednika važna je iz nekoliko razloga:

- Osigurava kvalitetu usluge: Evaluacija pomaže osigurati da komunikacijski posrednici pružaju visokokvalitetnu uslugu svojim krajnjim korisnicima. Ocjenjivanje kvalitete tumačenja pomaže identificirati snage i slabosti komunikacijskih posrednika, što im omogućuje da poboljšaju svoje vještine i usluge koje pružaju.

- Pomaže u razumijevanju potreba korisnika: Evaluacija rada komunikacijskih posrednika omogućuje razumijevanje potreba korisnika i prilagodbu usluge prema tim potrebama.

- Komunikacijski posrednici dobivaju povratne informacije o svom radu: Evaluacija rada komunikacijskih posrednika omogućuje pružanje povratnih informacija tumačima o njihovom radu. To im može pomoći da razumiju svoje snage i slabosti i razviju planove za poboljšanje svojih vještina.

- Pomaže u osiguravanju transparentnosti: Evaluacija rada komunikacijskog posrednika pomaže u osiguravanju transparentnosti u procesu tumačenja. To može pomoći u izgradnji povjerenja između tumača i korisnika i osigurati da su usluge tumačenja dostupne svima na jednak način

- Omogućuje organizacijama koje provode uslugu komunikacijskog posrednika da poboljšaju sve aspekte provedbe usluge

Svrha evaluacije je ispitati zadovoljstvo korisnika, komunikacijskog posrednika i predstavnika organizacije uslugom komunikacijskog posrednika te ocijeniti relevantnost, učinkovitost, utjecaj, djelotvornost i održivost usluge komunikacijskog posrednika. Za svaku grupu ispitanika osmišljen je anketni upitnik, a obavljeni su i strukturirani razgovori s predstavnikom organizacije, komunikacijskim posrednikom i nekoliko korisnika.  Na taj način ispitat će se mišljenja i stavovi svih aktera uključenih u provedbu usluge na ovom projektu i stvoriti uvjeti i preporuke za potencijalno unaprjeđenje usluge.

Projekt Komunikacijski posrednik kao podrška za osobe s invaliditetom provodi Zagrebački sportski savez gluhih, i to od 5. srpnja 2021. do 5. ožujka 2023. godine. Projekt izravno doprinosi socijalnoj uključenosti osoba oštećena sluha kroz ulogu komunikacijskog posrednika koji pruža socijalnu uslugu tumača znakovnog jezika za 15 gluhih i nagluhih osoba. Na taj način će se povećati kvaliteta njihova života i doprinijeti njihovoj dubljoj integraciji u društvo. Ukupna vrijednost projekta je 538.040,00 HRK, odnosno 71.410,18 EUR. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Podijelite ovo

Komentari