SAVEZ:          ZAGREBAČKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH - ZSSG
ADRESA:        SAVSKA CESTA 137, 10000 ZAGREB
TEL:              +385 1 6398 610
TEL:              +385 1 6398 615
FAX :             +385 1 6398 572
e-mail:           hss.gluhih@gmail.com

 

Broj klubova:   13

Broj aktivnih športaša: 202


ČLANOVI SAVEZA SU KLUBOVI:


KLUB:           CURLING KLUB "SILENT", CK "SILENT"
ADRESA:       SAVSKA CESTA 137, 10000 ZAGREB
TEL:               +385 1 6398 615
FAX :             +385 1 6398 572
e-mail:           hss.gluhih@gmail.com

Predsjednica:  Emina Crnaić


KLUB:            STRELJAČKI KLUB "SILENT", SK "SILENT"
ADRESA:        SAVSKA CESTA 137, 10000 ZAGREB
TEL:              +385 1 6398 610
FAX :             +385 1 6398 572
e-mail:           hss.gluhih@gmail.com

Predsjednik:   Boris Gramnjak


KLUB:           TENISKI KLUB "SILENT, TK,"SILENT"
ADRESA:       SAVSKA CESTA 137, 10000 ZAGREB
TEL:              +385 1 6398 615
FAX :             +385 1 6398 572
e-mail:          hss.gluhih@gmail.com

Predsjednik:     Daniel Fodor


KLUB:           KUGLAČKI KLUB "SILENT", KK "SILENT"
ADRESA:       SAVSKA CESTA 137, 10000 ZAGREB
TEL:              +385 1 6398 610
FAX :             +385 1 6398 572
e-mail:          hss.gluhih@gmail.com

Predsjednik:   Marin Župetić

KLUB:           ŠAHOVSKI KLUB "SILENT", ŠK "SILENT"
ADRESA:       SAVSKA CESTA 137, 10000 ZAGREB
TEL:              +385 1 6398 610
FAX :             +385 1 6398 572
e-mail:          hss.gluhih@gmail.com

Predsjednik:     Darko Švec
          

KLUB:           RUKOMETNI KLUB "SILENT", RK "SILENT"     
ADRESA:       SAVSKA CESTA 137, 10000 ZAGREB
TEL:              +385 1 6398 610
FAX :             +385 1 6398 572
e-mail:          hss.gluhih@gmail.com

Predsjednik:    Kristijan Živković

KLUB:           NOGOMETNI KLUB "SILENT", NK "SILENT"

ADRESA:       SAVSKA CESTA 137, 10000 ZAGREB
TEL:              +385 1 6398 610
FAX :             +385 1 6398 572
e-mail:          marijo.lusic@gmail.com

Predsjednik:    Josip Bogdanović


KLUB:           PLANINARSKO ORJENTACIJSKI KLUB "SILENT",POK "SILENT"
ADRESA:       SAVSKA CESTA 137, 10000 ZAGREB
TEL:               +385 1 6398 610
FAX :             +385 1 6398 572
e-mail:           hss.gluhih@gmail.com

Predsjednik:   Željko Hrsan

KLUB:           PLIVAČKI KLUB "SILENT", PK "SILENT" 

ADRESA:        SAVSKA CESTA 137, 10000 ZAGREB
TEL:              +385 1 6398 610
FAX :             +385 1 6398 572
e-mail:          hss.gluhih@gmail.com

Predsjednik:   Anamarija Hribar

KLUB:           MALONOGOMETNI KLUB "SILENT", MNK "SILENT"
ADRESA:       SAVSKA CESTA 137, 10000 ZAGREB
TEL:              +385 1 6398 610
FAX :             +385 1 6398 572
e-mail:          marijo.lusic@gmail.com

Predsjednik:    Darko Bakić

KLUB:           STOLNOTENISKI KLUB "SILENT", STK "SILENT"
ADRESA:       SAVSKA CESTA 137, 10000 ZAGREB
TEL:              +385 1 6398 610
FAX :             +385 1 6398 572
e-mail:          hss.gluhih@gmail.com

Predsjednik:    Stana Marić


KLUB:           KOŠARKAŠKI KLUB "SILENT", KK "SILENT"
ADRESA:       SAVSKA CESTA 137, 10000 ZAGREB
TEL:              +385 1 6398 610
FAX :             +385 1 6398 572
e-mail:          hss.gluhih@gmail.com

Predsjednik:     Mladen Nikolić 


DRUŠTVO:   ŠPORTSKO DRUŠTVO GLUHIH "SILENT", ŠDG "SILENT"
ADRESA:      SAVSKA CESTA 137, 10000 ZAGREB
TEL:             +385 1 6398 610
FAX :            +385 1 6398 572
e-mail:          hss.gluhih@gmail.com

Predsjednik:   Vanja Beganović