Uključivanje gluhe djece i mladeži u redovan sustav sporta

Uključivanje gluhe djece i mladeži u redovan sustav sporta

  • Kategorija: Novosti
  • Objavljeno 25-06-2020

U Zagrebu 01. ožujka 2020. na Redovnoj skupštini HSSG-a  predstavljen je novi projekt Uključivanje gluhe djece i mladeži u redovan sustav sporta”. Svjesni činjenice da budućnost sp ...

Vidi više

Uljučivanje gluhe djece i mladeži u redovni sustav sporta

Uljučivanje gluhe djece i mladeži u redovni sustav sporta

  • Kategorija: Novosti
  • Objavljeno 01-07-2020

Dragi prijatelji,

U sklopu projekta:" Uključivanje gluhe djece i mladeži u redovni sustav sporta" organiziramo odlazak na Sljeme te pozivamo roditelje, djecu i prijatelje  sporta gluhi ...

Vidi više

Sportsko - rekreacijske aktivnosti Zagreb

Sportsko - rekreacijske aktivnosti Zagreb

  • Kategorija: Novosti
  • Objavljeno 27-07-2020

Dragi roditelji,


od 27.7.do 21.8.2020. Imat ćemo ljetnu pauzu. Naše sportsko-rekreacijske aktivnosti završili smo odlaskom na Jarun. Upoznavali smo se s konjima. Vidjeli smo jed ...

Vidi više

Uključivanje gluhe djece i mladih u redovan sustav sporta

Uključivanje gluhe djece i mladih u redovan sustav sporta

  • Kategorija: Novosti
  • Objavljeno 27-07-2020

Pozivamo djecu i mlade sa oštećenim sluhom da u sklopu pojekta "Uključivanje gluhe djece i mladih u redovan sustav sporta" sudjeluju na predavanju, na temu "Slika o sebi" koje će se održati 28 ...

Vidi više

Potpora za vrhunski sport za 2020. godinu

Potpora za vrhunski sport za 2020. godinu

  • Kategorija: Novosti
  • Objavljeno 11-02-2021

Zagrebački sportski savez gluhih u 2020. godini napokon je uvršten u moguće prijavitelje na Javnom natječaju Grada Zagreba za dodjelu potpore vrhunskom sportu za 2020.godinu. 


Vidi više