01 6398 615

Predsjednik Zagrebačkog sportskog saveza gluhih

Marijo Lušić


Dopredsjednik Zagrebačkog sportskog saveza gluhih

Marijan Knežić


Stručni tajnik

Jurica Maloča


Izvršni odbor

Marijo Lušić

Marijan Knežić

Kristijan Živković

Goran Cechi

Marijana Božić

Maja Sertić

Emina Crnaić


Nadzorni odbor

Oliver Lušić

Ivica Rumenović

Dean Šagovac