Projekt Komunikacijski posrednik kao podrška za osobe s invaliditetom završava sa svojom provedbom 5. ožujka 2023. godine, što je krajnji datum za izvršavanje svih obveza prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Sve su potrebne aktivnosti odrađene, a rezultati projektnih aktivnosti pokazuju uspješnost projekta općenito. U trenutku izrade projektnog prijedloga postavljeni su mjerljivi ishodi, odnosno planirane aktivnosti projekta po elementima:

1. Pružanje usluge komunikacijskog posrednika

– Zaposliti komunikacijskog posrednika za 15 korisnika 

– Zaposliti koordinatora posrednika i korisnika

– Održati edukaciju korisnika usluge komunikacijskog posrednika o njihovim pravima te razvoju i unaprjeđenju socijalnih usluga

– Osigurati uslugu komunikacijskog posrednika za 15 korisnika

– Provesti evaluaciju rada komunikacijskog posrednika

        V. Promidžba i vidljivost

– Dizajnirati logo projekta i plakat.

– Tiskati 20 plakata

– Održati završno predstavljanje projekta

– Angažirati uslugu za odnose s javnošću

       PM. Upravljanje projektom i administracija

– Formirati projektni tim

– Izraditi kvartalne zahtjeve za nadoknadom sredstava

– Izraditi završni izvještaj

– Arhivirati i uredno složiti projektnu dokumentaciju

– Osigurati dezinfekcijska sredstva, zaštitne maske, rukavice i ostala higijenska oprema potrebna za zaštitu od COVID-a 19.

Sve su aktivnosti ostvarene u punom intenzitetu. Posljednja od odrađenih aktivnosti je provedba evaluacijskih upitnika i strukturiranih razgovora u svrhu izrade sveobuhvatne evaluacije rada komunikacijskog posrednika. Evaluacija je provedena s korisnicima usluge komunikacijskog posrednika, komunikacijskim posrednikom te predstavnikom organizacije. Rezultati evaluacije pokazuju da je korisnicima usluga koju dobivaju veoma važna, a isto mišljenje dijeli komunikacijski posrednik. Zadovoljni su uslugom koja se pruža, organizacijom prevođenja, međusobnom suradnjom te općenito projektom.

Nadamo se da će se ovakve aktivnosti nastaviti provoditi i dalje jer je to prijeko potrebno za naše korisnike kojima se kroz uslugu koju dobivaju povećava kvaliteta života.

Projekt Komunikacijski posrednik kao podrška za osobe s invaliditetom od 5. srpnja 2021. godine do 5. ožujka 2023. provodi Zagrebački sportski savez gluhih te izravno doprinosi socijalnoj uključenosti osoba oštećena sluha kroz ulogu komunikacijskog posrednika koji pruža socijalnu uslugu tumača znakovnog jezika za 15 gluhih i nagluhih osoba. Na taj način će se povećati kvaliteta njihova života i doprinijeti njihovoj dubljoj integraciji u društvo. Ukupna vrijednost projekta je 538.040,00 HRK, odnosno 71.410,18 EUR, a intenzitet potpore je 100%. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. 

Komentari nisu dozvoljeni.