DVORANE I SATNICE

1. SPORTSKA DVORANA VINKO BEK, KUŠLANOVA 59A

PONEDJELJAK  20:00 – 21:30

UTORAK 17:30 – 19:00

SRIJEDA  20:00 – 21:30

ČETVRTAK  20:00 – 21:30

PETAK 18:00 – 20:30


2. AUTOMATSKA ČETVEROSTAZNA KUGLANA VINKO BEK, KUŠLANOVA 59A


PONEDJELJAK  20:00 – 21:00

PETAK  18:00 – 19:00


3. PLIVALIŠTE UTRINA, KOMBOLOVA ULICA 4


PONEDJELJAK  14:00 – 14:45

SRIJEDA  14:00 -14:45


4. ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST


SUBOTA  17:00 – 19:00

5. OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆ, KOTARNICA 17

PONEDJELJAK  18:15 – 19:15