OBRAZAC IZVJEŠĆA O IZVRSAVANJU PROGRAMA I NAMJENSKOG I(ORISTENJA SREDSTAV A ZA 2020, DOBIVENIH PUTEM JAVNOG NATJECA JA ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA VITHUNSKOM SPORTU IZ PRORAČUNA GRADA ZAGREBA 2020

Potpora vrhunskom sportu